Autori projektu

Zrejme si si prečítal pár článkov a začalo ťa zaujímať, kto stojí za týmto projektom. Našu identitu nie je ťažké dohľadať (na internete anonymita neexistuje), ale aj napriek tomu budeme zatiaľ písať pod rúškom krehkej neurčitosti.

Pozorovateľ

Pozorovateľ je pseudonym, pod ktorým som sa rozhodol písať zamyslenia nad témami, ktoré vo mne vzbudzujú vnútorný záujem.

Som obyčajný človek, rovnako ako ty. Mám silné i slabé stránky, mám každodenné radosti i starosti, mám prácu, do ktorej chodím, mám rád svojich blízkych. Snažím sa byť nekonfliktný, no vlastný pohľad na život si dokážem obhájiť. Práve moja schopnosť argumentovať ma pripravila o niekoľko vzťahov i priateľstiev, ktoré sa zdali byť pevnými. Životné cesty sa križujú, ale aj rozchádzajú, treba to brať ako fakt. Moje činy neľutujem, vzťahy vznikli nové a priateľstvá tiež. Ľutujem však rozhodnutia, ktoré som neučinil, keď to bolo žiadúce. Nezáujem, pohodlnosť a prokrastinácia sú zničujúce. Ver mi.

Písať som začal možno kvôli vlastnej psychohygiene, možno kvôli tomu, že chcem v tebe vzbudiť chuť po pozorovaní sveta naokolo. Ako Pozorovateľ pozorujem ľudí, javy a veci, s ktorými prichádzam do styku. Komunikujem, sledujem dianie, čítam, premýšľam a kladiem otázky. Ak mám pocit, že stojí za to napísať k niečomu pár viet, urobím to. Nemám záujem očkovať do teba môj názor, nepíšem tendenčne.

Mám jediný cieľ. Chcem, aby si komunikoval, sledoval, čítal, premýšľal a kládol otázky aj ty. Tvor si vlastný obraz, nenechaj sa manipulovať. Buď dobrým človekom a nauč sa žiť. Naozaj žiť…

Prometeus

Belasá obloha so zaľúbením hľadela na seba vo vodách a vody boli plné rýb. V povetrí lietali kŕdle vtákov a na zemi sa pásli na lúkach čriedy. Ale čriedy nik nestrážil, nik nelovil ryby a nik nepočúval vtáčí spev. Na zemi chýbal človek.

V prvom rade by som chcel povedať, že sa nestotožňujem s mýtickou postavou Prometea. Pociťujem však podobnú osamelosť v názoroch a myšlienkach, ktoré moje okolie nezdieľa. Pravdepodobne je to jeden z dôvodov prečo som začal písať.

Obávam sa, že v dnešnom svete je prístup k informáciám tak jednoduchý, že ľudí ani nenapadá zbierať informácie z viacerých zdrojov a už vôbec sa neobťažujú ich následným posúdením vlastnou hlavou.

Inými slovami, ľuďom chýba iný pohľad na svet — ich vlastný. Žijeme v epoche paradigiem, kedy sa Homo Sapiens, človek rozumný, nezaoberá a nezamýšľa nad vzormi a normalitami spoločnosti, ktoré nás priviedli tam, kde sme teraz. Nechcem tým povedať, že nie som vďačný za doterajší vývoj spoločnosti, no je čas opäť sa posunúť. A to, kam sa táto spoločnosť pohne, záleží na tebe.

Mám potrebu sa k tebe prihovoriť a vážim si ťa. Preto ťa prosím, vypočuj si ma. Zamysli sa nad tým, čo sa snažím povedať. Je to všetkým a zároveň jediným, čo ti môžem ponúknuť — oheň z hory Olymp, privilégium vyvolených, základ utopistickej spoločnosti, možnosť… úvahu.

TOPlist