Manifest

Naše hodnoty

Máme niekoľko základných hodnôt, na ktorých stojí naše poznanie. Týmto hodnotám sa nepodriaďujeme, my sme s nimi zžití. Určite by sme vedeli vymenovať aj množstvo ďalších, ale väčšina aj tak vychádza zo základných štyroch:

  • Sloboda
  • Vedomie
  • Umenie
  • Láska

Naše názory

Na blogu Pozorovateľ vyjadrujeme výhradne naše osobné názory. Ty, čitateľ, musíš sám posúdiť, či sú pre teba nami vyslovené myšlienky prínosné. Absolútna pravda v jej najčistejšej pobodbe je pre človeka nedosiahnuteľná a nenárokujeme si ju ani my.

Žiaľ, nikto z nás nedisponuje všetkými možnými znalosťami, skúsenostami a informáciami obsiahnutými v celom vesmíre, ktoré sú zárukou absolútnej pravdy. V ľudskom meradle je preto pravda vždy relatívna vzhľadom ku konkrétnemu človeku, ktorý sa nachádza v určitej situácii a disponuje určitou obmedzenou škálou znalostí, skúseností a informácií.

K skutočnej pravde sa však môžeme postupnými krokmi približovať. Čím viac študujeme, žijeme, vzájomne komunikujeme a kooperujeme, tým sme schopnejší širšieho pohľadu na akúkoľvek problematiku a tým sme bližšie k poznaniu a k absolútnej pravde.

Sme sami za seba

Nie sme spojení so žiadnou politickou stranou, cirkvou, občianskym združením či akoukoľvek inou záujmovou entitou. Dištancujeme sa aj od akéhokoľvek napojenia na mediálne alebo obchodné subjekty.

Náklady na prevádzku webu platíme výhradne z vlastných zdrojov a podotýkame, že odmietame publikovanie akejkoľvek reklamy, PR článkov alebo ľubovoľného materiálu s cieľom zvyšovania predaja alebo s cieľom manipulovania verejnej mienky.

Ak v článkoch upozorňujeme na udalosti, osobnosti, weby, produkty, videá a podobne, robíme to výhradne z vlastného presvedčenia a bez nároku na akúkoľvek odmenu alebo zvýhodnenie.

Prečo ti tykáme?

Tykáme ti preto, lebo vieme, že každá ľudská bytosť je rovnocenná s tými ostatnými. Tykanie s neznámymi ľudmi sa môže zdať v našej kultúre neprirodzené a niekomu môže byť dokonca nepríjemne. My ťa však považujeme za seberovného a tak aj s tebou komunikujeme. Nemáme záujem podporovať skostnatené spoločenské dogmy, nechceme stavať medzi nami bariéru.

Neprihovárame sa k anonymnému davu. Prihovárame sa k tebe. Ty postupne zisťuješ, že svet, v ktorom žiješ je divný. Ty máš čoraz častejšie chuť prestať prijímať ten odpad z televízie a začať hľadať pravdu. Ty si nosným článkom našej budúcej spoločnosti. Ty si človekom, vďaka ktorému sa nám všetkým už čoskoro bude lepšie žiť. Za to ti patrí naša úprimná vďaka.

Vzájomne prospešná diskusia

Nikdy nebudeš mať názory úplne totožné s niekým iným, pretože každý prijíma informácie z iných zdrojov. Každého ovplyvňujú iné faktory. Keby mali všetci rovnaký postoj, nikam by sme sa ako spoločnosť neposunuli a neboli by sme schopní vzájomneho obohatenia sa. Preto je veľmi prospešná diskusia, pri ktorej sú obe strany ochotné nenásilne si názory vymeniť a zamyslieť sa nad nimi. Vecné argumenty sú v takejto konverzácií vítané.

Chceli by sme, aby u nás fungovala vzájomne obohacujúca výmena názorov. Akákoľvek kritika je rovnako vítaná. Pokiaľ sa písomne vyjadríš k článku, dáš nám najavo, že si sa nad problematikou zamyslel, čo je naším cieľom. Sloboda ako taká, a tým pádom aj sloboda vo vyjadrovaní, je pre nás jednou z kľúčových hodnôt. Deklarujeme, že nebudeme akokoľvek cenzurovať vyjadrenia našich čitateľov v diskusiách k článkom.

Ak máš potrebu ozvať sa nám neverejne, pošli email na info@pozorovatel.eu.

TOPlist