Pomyselné poznanie

Sebapremena — napísal Prometeus

Pomyselné poznanie

Už mám dosť materializmu, chamtivosti a násilia. Je načase bojovať! A sľubujem, že do toho boja vložím všetku svoju lásku a celé moje srdce. Pretože práve láska je podľa môjho názoru pravá cesta k lepšiemu zajtrajšku a možno dokonca i jediná. Preto ťa prosím, skús prijať čo sa ti snažím odovzdať. Verím, že ťa to zaujíma ak so mnou zdieľaš názor, že je pravá chvíľa posunúť sa ďalej.

Znalosť nie je to isté čo múdrosť.

alebo

Poznanie nie je to isté čo uvedomenie si.

Oba tieto citáty majú podobný význam. Keďže vidím, že spoločnosť podstatu týchto myšlienok dostatočne nechápe, chcel by som ti to čo najlepšie vysvetliť a tým zvýšiť úroveň tvojho uvedomovania si. Ako je spomenuté v našom manifeste ty si nosným článkom našej spoločnosti a ja cítim povinnosť túto spoločnosť meniť na niečo lepšie a krajšie tým, že ti odovzdávam svoje myšlienky. Poznanie, ktoré sa ti usilujem sprostredkovať si už možno doposiaľ nadobudol aj ty, no nikdy nezaškodí krátke zamyslenie. A to, že čítaš tento článok práve teraz, má určite tiež nejaký zmysel.

Rozdiel medzi poznaním a uvedomovaním si vnímam ako veľmi podstatný. Keby si ľudia uvedomovali tento rozdiel a vedeli by ho aplikovať a previesť do vlastného života, spoločnosť by vyzerala inak.

Poznanie

Poznanie by sme vedeli definovať ako zbieranie a zhromažďovanie informácií. Inými slovami, je to všetko čo sa naučíš, bez ohľadu na to, či to využívaš alebo nie. Poznanie je veľmi dôležité. Je to základ nášho osobného rozvoja.

Určite by som nekládol na poznanie väčší dôraz než na uvedomovanie si, alebo naopak. Bez poznávania a učenia by si nemal príležitosť meniť svoj život a rásť. No poznanie ťa len stavia pred možnosť voľby  či tú informáciu prijímeš alebo nie. Pokiaľ sa nad ňou rozhodneš nezamyslieť, stráca svoju hodnotu. Ostáva len prázdnou myšlienkou na tvojom metaforickom hard disku, pokým ju nerozvinieš v svojej hlave a nebudeš ju považovať za svoju.

V dnešnom svete pociťujem deficit všeobecného poznania. Systém nielenže nesprostredkúva toto poznanie, ale i obmedzuje šírenie podstatných informácií. Uvedomenie si tohto poznania by malo za následok ohrozenie samotného systému.

Náš školský systém nás navádza na sféru prostého poznania. Systém nechce, aby sa ľudia zamýšľali, aby vystrčili hlavu z davu. Mechanické prijímanie informácií z nás robí neľudskú bytosti, podobné počítačom, ktoré len kráčajú po svojich systémom naprogramovaných cestách.

Uvedomenie

Ak sa nad myšlienkou nezamyslíš a neprevedieš ju do formy pre teba najlepšie pochopiteľnej, nebudeš ju považovať za svoju. To znamená, že sa budeš riadiť cudzou myšlienkou a budeš nasledovať stále niekoho iného. Žil by si vlastný život, ale bol by ponorený v lži.

Je jedno čo čítaš, alebo ako veľa prečítaš. Podstatné je čo ti samotný text dá. Priznávam, že ja sám denne nečítam stohy kníh. Pre mňa je dôležité premýšľanie a podľa toho si aj vyberám žáner knihy. Keď niečo čítam, mám potrebu sformulovať napísanú myšlienku vlastnými slovami, niekedy oveľa obšírnejšie ako je poznamenaná. Takisto pre lepšie vstrebanie myšlienky pomáha porovnávanie s inými situáciami alebo vlastnými skúsenosťami.

Každý človek by mal byť tak trochu filozofom.

Jednou zo základných filozofických otázok, nevyhnutných k rozšíreniu poznania, je otázka: Prečo? Verím, že všetko, čo sa deje v našich životoch, má nejakú príčinu. A otázka Prečo? je magickým kľúčom k bráne pravdy a poznania.

connect_dots

Stačí pospájať body a zobrazí sa podoba generálneho poznania.

V spoločnosti má každý nejakú úlohu, ktorú pre spoločnosť plní. Čím viac ľudí v spoločnosti je, tým viac potrieb ľudí by sa malo naplniť. Aj informácie v tvojej hlave plnia nejakú úlohu a o čo viac sú poprepájané, tým obšírnejšie uvedomenie sa ti dostáva. (Ak máš pocit, že systém chce, aby si sa sústredil len na jednotlivé body, máš pravdu.)

Záver

Tiež máš potrebu vždy zabíjať ticho? Vždy keď sa dá využívaš slúchatká? Poviem ti prečo… Pretože keď už utíchnu všetky zvuky a ostaneš už iba ty sám, máš možno trochu strach. Strach pretože sa bojíš toho čo máš vo vnútri. Ľudia nevedia čo vo svojom vnútri majú, a preto sa tohto nepoznaného boja. Pritom jediné pravé nefalšované poznanie sa skrýva v tebe samotnom. Všetko ostatné je len ilúzia.

 

Zdieľaj článok na , na alebo na Vybrali.sme.sk
TOPlist